Deep Democracy| Wisdom in the no

Besluiten nemen met elkaar. Zonder compromissen, maar werkelijk luisteren naar iedereen en de beste keuze maken voor dat moment.

Wat is Deep Democracy?

“Op zoek naar de wijsheid van de stem van de minderheid.”

  • Praktische methode om de wijsheid van teams & groepen maximaal te benutten;
  • Nieuwe kijk (filosofie) op besluitvorming en groepsdynamiek;
  • Afwijkende meningen horen;
  • Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen;
  • Verschillen en tegengestelde meningen niet uit de weg gaan, maar bespreekbaar maken;
  • Inclusieve werk- en leercultuur bevorderen, elke stem doet ertoe;
  • Doen wat de bedoeling is!

Level 1| Basis opleiding

In deze tweedaagse training maken deelnemers kennis met  de basisgedachten en enkele krachtige tools voor besluitvorming en conflictresolutie van de Lewis methode van Deep Democracy.

Level 2| Praktische toepassing

Voor iedereen die na level 1 enthousiast is geworden en zich verder wil verdiepen en bekwamen in de praktische toepassing van de tools in dagelijkse situaties.

Level 3| Conflicthantering

Focus op gesprekken waarin polarisatie, spanning en/of conflict een rol spelen. Deelnemers ontwikkelen de vaardigheid en mindset om een groep door spanning heen te helpen.

Deep Democracy | in het Onderwijs

Mijn ambitie is om bij te dragen aan de ontwikkelingen van de 21ste -eeuwse vaardigheden in het onderwijs omdat ik geloof dat daar een basis wordt gelegd voor hoe mensen zichzelf zien en hoe ze met elkaar omgaan. Dagelijks zie ik in mijn werk dat sommige mensen geloven dat hun mening er toe doet, daar waar anderen geloven dat ze dom zijn. Ik zet mij in om het gedachtegoed van Deep Democracy te vertalen naar de scholen; PO, VO, MBO, HBO en WO.

Mijn streven is leerkrachten/docenten te leren zien hoe onderlinge relaties van invloed zijn op hoe goed er geleerd kan worden. Ik geloof dat de methode en filosofie van Deep Democracy kan helpen om een veilig leerklimaat te creëren, waarin alle kinderen/studenten met hun verschillende intelligenties en /of labels de ruimte krijgen die ze verdienen. 

Hoe gaaf is het als school de plek is waar we van en met elkaar leren? Stel je voor dat het lukt om de ongelijkheid tussen mensen te verkleinen door kinderen mee te geven dat elk mens er toe doet! Dat iedereen van school komt met de overtuiging dat leren leuk is. Om deze missie te verwezenlijken werk ik graag met mensen samen die dezelfde droom hebben.