Deep democracy

Veel voorkomende vragen;

 • Afspraak is bij ons geen afspraak! Hoe zorgen we dat we ons aan de afspraken houden?
 • Het zijn altijd dezelfde mensen die initiatief nemen. Hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor het resultaat?
 • Er leeft wantrouwen, mensen roddelen achter elkaars rug om, hoe zorgen we dat mensen weer met elkaar praten?
 • Iedereen werkt op zijn eigen manier, daardoor spelen klanten ons tegen elkaar uit, hoe pakken we de regie terug?
Ingesmak.com - Ik creëer verbinding in organisaties.
Video afspelen

In deze tweedaagse training leer je de basisgedachten en enkele krachtige tools voor besluitvorming en conflictresolutie van de Lewis methode van Deep Democracy.

Meer informatie en inschrijven

Training Deep Democracy, Level 2      

Voor iedereen die na level 1 enthousiast is geworden en zich verder wil verdiepen en bekwamen de wijsheid van de groep benutten.

Meer informatie en inschrijven

Speciaal voor HBO docenten bied ik samen met Anna Kanneworff deze ONLINE training. Verbeter de kwaliteit van je lessen door online meer verbinding te creëren.

Eerste sessie gratis proberen of direct inschrijven

Eendaagse voor teams

Ontdek in één dag de basisprincipes.

 • Check in;
 • Inspirerende uitleg over de filosofie en methode;
 • Met elkaar doen én het effect ervaren;
 • Een taal leren waarmee je grip krijgt op de onderstroom;
 • Check out.

Resultaat

 

 • Een voelbare verdieping in jullie gesprekken;
 • Zaken die normaal niet uitgesproken worden, worden gezegd;
 • Zicht krijgen op hoe je nu besluiten neemt met elkaar;
 • Ieders (zelf) inzicht wordt vergroot;
 • Er komt positieve energie vrij om samen te werken met elkaar.

Tweedaagse voor team

Polariseren kun je leren! Geen compromissen maar alle wijsheden benutten. We volgen altijd het tempo van de groep.

Programma in hoofdlijnen:

 • Check in;
 • Inspirerende uitleg over de filosofie en methode; 
 • Doorlopen we jullie zoektocht tussen alle verschillende belangen en zienswijzen; 
 • Er kan gezegd worden, wat er gezegd moet worden in het tempo van het team; 
 • Polariteiten worden niet wegpoetsen maar juist uitvergroten; 
 • Er komt ruimte om echt naar elkaar te luisteren; 
 • We zoeken de beste oplossingen voor de aanwezige polariteit; 
 • Check out.

Resultaat

 • Spanningen, die ontstaan zijn door ogenschijnlijk onoplosbare tegenstellingen, zijn besproken en verhelderd;
 • Het team ervaart wat er gebeurt als je te snel compromissen zoekt;
 • Teamleden ontwikkelen lef en vertrouwen om zich uit te spreken en beter te luisteren;
 • De kwaliteit van de gesprekken verbetert;
 • Men spreekt over zowel de inhoud als de onderlinge relaties;
 • Het team wordt besluitvaardiger en slagvaardiger;
 • Het imago naar buiten versterkt;
 • Er is een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid en vertrouwen ontstaan.

Deep Democracy in het Onderwijs

Mijn ambitie is om bij te dragen aan de ontwikkelingen van de 21ste -eeuwse vaardigheden in het onderwijs omdat ik geloof dat daar een basis wordt gelegd voor hoe mensen zichzelf zien en hoe ze met elkaar omgaan. Dagelijks zie ik in mijn werk dat sommige mensen geloven dat hun mening er toe doet, daar waar anderen geloven dat ze dom zijn. Ik zet mij in om het gedachtegoed van Deep Democracy te vertalen naar de scholen; PO, VO, MBO, HBO en WO.

Mijn streven is leerkrachten/ docenten te leren zien hoe onderlinge relaties van invloed zijn op hoe goed er geleerd kan worden. Ik geloof dat de methode en filosofie van Deep Democracy kan helpen om een veilig leerklimaat te creëren, waarin alle kinderen/ studenten met hun verschillende intelligenties en /of labels de ruimte krijgen die ze verdienen. Hoe gaaf is het als school de plek is waar we van en met elkaar leren. Stel je voor dat het lukt om de ongelijkheid tussen mensen te verkleinen door kinderen mee te geven dat elk mens er toe doet! Dat iedereen van school komt met de overtuiging dat leren leuk is. Om deze missie te verwezenlijken werk ik graag met mensen samen die dezelfde droom hebben.

Ingesmak.com - Ik creëer verbinding in organisaties.
Scroll naar top