De Expeditie

Jullie team wordt een plek van samenzijn vol verwondering en nieuwsgierigheid. Iedereen levert zijn/haar bijdrage vanuit de gedeelde visie. Teamleden staan open voor afwijkende meningen en verschillende mogelijkheden. Verantwoordelijkheden en eigenaarschap worden gepakt. Twijfels en onzekerheden worden gedeeld. Conflicten die zich aandienen worden niet ervaren als lastig of vertragend, maar als opening naar groei.

Als er ruis op de lijn komt, gaat men het gesprek aan met elkaar. Deze soms moeilijke gesprekken worden ervaren als mogelijkheid om bewustzijn te vergroten. Samen zoeken naar nieuwe wegen, zorgt voor individuele en gezamenlijke ontwikkeling. Bij elke zoektocht groeit het onderling vertrouwen.

Het traject heeft ook effect op de samenwerking buiten de organisatie. De teamleden brengen het geleerde immers ook in praktijk. Een bevlogen team, dat goed op elkaar ingespeeld is en de omgeving weet te inspireren, is in staat de missie van de organisatie te verwezenlijken. Samen ontdekken, groeien, bloeien en het hoogst haalbare realiseren, dat maakt werken tot een feest

Het resultaat| Zelf doen

Zelf in staat zijn om moedige gesprekken te voeren, conflicten op te lossen en gedragen besluiten te nemen.

  • Teamleden nemen de tijd om elkaars mening te verkennen en gedragen besluiten te nemen;
  • Teamleden onderzoeken elkaars aannames en communiceren op een manier die bijdraagt aan het behalen van de resultaten;
  • Teamleden zijn in staat om conflicten vroegtijdig op te lossen en om te zetten in creativiteit;
  • Teamleden nemen verantwoordelijkheid voor de eigen inbreng;
  • Er ontstaat co-creatie onderling en met de omgeving.
gesprek op voeten
Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011
Zelfstandig doen

Intake
6 teamdagen
Coaching teamleider
Evaluatie