Deep Democracy training| Level 2

Dit mag je verwachten

Deze level 2 training van Deep Democracy is bedoeld voor iedereen die na level 1 enthousiast is geworden en zich er verder in wil verdiepen en bekwamen.

In tweeënhalve dag leer je de tools van Deep Democracy verder toepassen. Je oefent met het begeleiden van vergaderingen, vanuit zowel de rol van de leider met een belang als de neutrale procesbegeleider. Ook onderzoeken we de invloed van een groepslid op een vergadering. Je krijgt de kans om deze zowel offline als online te oefenen

Je leert de Let’s talk. Dit is een methode die structuur biedt voor één-op-één gesprekken. In te zetten bij conflict- en waarderingsgesprekken.

Je ontwikkelt meer grip op de groep met behulp van de concrete toepassing van roltheorie. Je gaat patronen van de groep in kaart brengen. Hierdoor zie je waar de spanning zit en hoe je de groep helpt zijn eigen keuzes te maken. 

Opzet programma

 • We starten met een online kennismaking om de check in online te ervaren; 
 • Het programma bestaat uit 2 aaneengesloten dagen van 09.30-17.00u waarin deelnemers zelf veel oefenen. 
 • Als extra organiseren we een online sessie van 3u waarin deelnemers zelf oefenen met een online business meeting.  

Inhoud 

 • De check-in en de check-uit;
 • Toepassen van de 4 stappen in 3 verschillende rollen: leider met een belang; als groepslid, als neutrale procesbegeleider;
  • Bewust leren schakelen tussen een leidersrol en een neutrale facilitator rol
  • Inzicht krijgen welke invloed je hebt op vergaderingen als groepslid
 • Verdiepen van roltheorie: gaan herkennen van tegenstellingen, rollen en fractale patronen in groepen en/of organisaties;
 • Oplossen van tegenstellingen en conflicten. Stap 5 in verschillende vormen leren inzetten met de techniek van:
  • Pijlen gooien
  • Het debat
  • Let’s talk (1 op 1 gesprek)
 • Verdiepen van de metaskills neutraliteit en compassie en leren wat te doen als je deze verliest.

Voor wie

Professionals die verschillen willen benutten, conflicten willen oplossen en besluiten willen nemen met aandacht en waardering voor andere opvattingen.

 • Trainers, (team)coaches en consultants die hun vaardigheden in het begeleiden van groepsdynamiek verder willen ontwikkelen.
 • Leiders die durven te spelen met leiden en volgen, om het eigenaarschap te vergroten in het team.
 • Medewerkers die draagvlak willen creëren en zich willen bekwamen in ‘diep luisteren’.

Deelnemers die een Level 1 certificaat hebben behaald zijn van harte welkom. De bedoeling is dat je de principes, de visie en enkele tools in de praktijk hebt kunnen brengen hetzij in je werk of je privé. Ieders eigen praktijkervaringen zullen helpen om de volgende slag te maken. We verwachten dat je bij de start van de training de stappen en de basisprincipes paraat hebt. 

Praktische informatie

 • De vooropleiding Level 1  is vereist;
 • € 790,- vrij van btw; 
 •  Aantal deelnemers minimaal 6 – maximaal 12;
 • Deze training vraagt naast de tweeënhalve dag ( 19 uur) geen verplichte studiebelasting. De ervaring leert dat zelf actief aan de slag met het geleerde wel het leereffect verhoogt;
 • ICF CCE punten: 10 uur kerncompetentie & 3 uur bronstudie.

 

Certificaat

Een certificaat van de internationale Lewis Deep Democracy community. Met dit certificaat krijg je overal ter wereld toegang tot een Level 3 training.

Reacties deelnemers

Pamela Te Kulve
Pamela Te Kulve
Procesbegeleider, Teamcoach - Zelfstandig Samenwerken | Zorg – GGZ
Lees verder
In Level 2 kwam de theorie van level 1 echt tot leven. Het is nu veel gemakkelijker om het debat en de let’s talk in de dagelijkse praktijk te integreren. Deep democracy wordt steeds meer een ‘way of life’ waardoor het ook voor de teams waar ik mee werk laagdrempeliger is geworden. In discussies creëren de stappen rust omdat er ruimte is voor beide kanten en zo kom je tot duurzamere besluiten. Het leren van Deep Democracy is een ongoing proces en dat weerspiegeld Inge moeiteloos. Ze ademt DD waardoor ze heel puur is in haar handelen. Alles mag er zijn zoals het is waardoor het kan groeien. Wij leren echt samen.
Carla Huberts
Carla Huberts
Directeur PMO bij Arriva Nederland
Lees verder
Door het volgen van Deep Democracy level 2, ben ik nog bewuster mensen gaan betrekken bij het nemen van besluiten en het genereren van ideeën. Niet alleen de minderheid doet mee met het besluit, maar iedere mening telt en iedereen doet ertoe. Als ik of mijn teamleden een mening hebben, groot of klein, dan mag dat er zijn. Ik vraag nu gewoon wie dat ook zo vindt of zich er in meer of mindere mate in herkent. Er is meestal wel iemand die de mening deelt. Naast dat het erg inspirerend is, is het ook heerlijk om even 2 dagen met anderen te ervaren en te voelen wat Deep Democracy kan betekenen voor jou en je team.
Maaike van Hennik
Maaike van Hennik
Kwaliteitszorgcoördinator Faculteit M&B - Hogeschool Leiden
Lees verder
“Inge heeft mijn collega’s en mij online begeleid in Deep Democracy Level 1. Inge de sfeer bijzonder actief met fysieke oefeningen en een stevige lading, noodzakelijke theorie. Toch was ik blij dat we level 2 fysiek deden. De twee cursusdagen waren heel intensief en bijzonder. Het lukte Inge goed om verdieping aan te brengen in het kijken naar een groep. Als deelnemer werd ik uitgedaagd om op mijn gedrag en gevoel te reflecteren en te gaan “voelen” wat er in de groep gebeurde. Ik heb inmiddels mijn eerste groepsgesprek volgens Deep Democracy begeleid. Ik verheug me op level 3 komend jaar!”
Linda Helthuis
Linda Helthuis
Manager basis GGZ Mindfit
Lees verder
“Wat in de groep zit, zit ook in jou”, dit besef heeft in de praktijk al meerdere keren gezorgd voor bewustwording en een goed gesprek, waarin ruimte ontstond voor andere invalshoeken. Door het volgen van Level 1 en 2 bij Inge ben ik anders gaan kijken naar gedrag van mensen in groepen. Ik ben mij meer bewust van wat het effect is van mijn eigen neutraliteit en compassie in de interactie met anderen. Het besef dat de rol die iemand in de groep inneemt niet op zichzelf staat én dat iemand meerdere dingen tegelijk kan zijn, helpt mij om patronen in groepen te doorzien. Zo help ik hen andere keuzes te maken.
Lise-Lotte Geutjes
Lise-Lotte Geutjes
Advisor healthcare (CAOP)
Lees verder
Na het volgen van Deep Democracy ben ik begrippen zoals inclusie, gelijkheid en onderstroom veel meer gaan zien en integreren als een ‘way of life’, zowel in werk als privé. Deep Democracy betekent voor mij ook of juist een stuk introspectie en zelfreflectie op deze thema’s, zodat ik het zuiverder en met meer overtuiging kan neerzetten in mijn werk als adviseur en onderzoeker.
Moniek Lijster
Moniek Lijster
Facilitator Procesbegeleider Interim
Lees verder
Ik heb mijn DD tools al kunnen inzetten. In een conflictsituatie zelfs. Dat vond ik heel spannend! Maar het effect was verbluffend goed. Want: iedereen voelde zich gehoord. Daardoor konden ze het gebeurde achter zich laten en weer samen bouwen.
Ilse Woerden
Ilse Woerden
Trainer-coach
Lees verder
Vorige
Volgende

Locatie : Glazenhuis op de Groenesteinhoeve, Langbroek

Inschrijven

Persoonsgegevens
Factuurgegevens
Afronding

Prijs: €790 / (btw vrij)

Na verzenden van dit inschrijfformulier, gaan de wettelijke 14 dagen bedenktijd in (waarbinnen je kosteloos van gedachten kunt veranderen) en krijg je van ons een bevestigingsmail voor de deelname aan de gewenste training. Annuleren kan kosteloos tot 20 werkdagen voorafgaand aan de eerste trainingsdatum, hierna wordt 50% van de totale trainingsprijs in rekening gebracht. Bij annuleren tot één week van te voren wordt 100% van de totale trainingsprijs in rekening gebracht.