De Hike

Samen nieuwe wegen bewandelen. Steeds meer eigenheid laten zien en nieuwsgierig zijn naar de zienswijze van collega’s. 

Er komt ruimte voor twijfels, trots en de uitnodiging je te laten raken. Je ervaart dat er voor een ieder van jullie een moment is van weten en niet weten. Hoe meer jullie op jezelf en elkaar gaan vertrouwen, hoe verder wij komen.

Ingesmak.com - Ik creëer verbinding in organisaties.
Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011
Begrijpen

Intake
3 teamdagen
Begeleiding teamleider
Evaluatie

Het Doel| Begrijpen

De verschillen er laten zijn, bij de spanning blijven en samen oplossen.

  • Teamleden ontwikkelen lef en vertrouwen om zich helder uit te spreken en beter te luisteren;
  • Teamleden ervaren hoe je tegengestelde belangen/meningen omzet in wijsheid;
  • Teamleden hebben ontdekt hoe ze elkaar kunnen versterken;
  • Gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid en vertrouwen groeit.

De procedure| het proces

De Hike bevat dezelfde ingrediënten als de Wandeling, maar nu gaan we met elkaar dieper het proces in. We kiezen doeltreffende en op maat gemaakte bewegingsgerichte werkvormen die stapsgewijs steeds meer openheid creëren binnen het team. In de afsluiting stellen we vast hoe de driedaagse Hike inzicht heeft gegeven in jullie individuele werkwijze en de gezamenlijke aanpak van het team. Vervolgens bespreken we hoe de opgedane inzichten en persoonlijke uitwisselingen tot een concrete en blijvende verandering kunnen leiden, voor ieder afzonderlijk en voor het team.