Wat is Deep Democracy?

Deep Democracy is een innovatieve en zeer krachtige methode voor het leiden en begeleiden van groepen. Deze methode is ontwikkeld om besluiten met 100% draagvlak te bereiken. Anders dan in een meerderheids-democratie hebben zowel de meerderheid als de minderheid zeggenschap in een besluitvormingsproces. De technieken binnen dit model zorgen er voor dat zoveel mogelijk stemmen in een groep hoorbaar worden. Zo wordt de potentie van een groep volledig benut. Doordat alle expertise en kennis van de totale groep gebundeld wordt, komen duurzame beslissingen tot stand. Werken met Deep Democracy betekent voor mij het échte gesprek voeren met elkaar en doen wat de bedoeling is.

Veel voorkomende vragen

  • Afspraak is bij ons geen afspraak! Hoe zorgen we dat we ons aan de afspraken houden?
  • Het zijn altijd dezelfde mensen die initiatief nemen. Hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor het resultaat?
  • Er leeft wantrouwen, mensen roddelen achter elkaars rug om, hoe zorgen we dat mensen weer met elkaar praten?
  • Hoe geven wij een levenlang leren vorm, zodat wij grote maatschappelijke vraagstukken met elkaar kunnen oplossen?

    Teamleden komen nu bij mij als ze onenigheid hebben, hoe stimuleer ik ze zelf met elkaar in gesprek te gaan?

  • Ik heb een nieuw samengevoegd team. Het zijn hoogopgeleiden professionals en ondersteuners bij elkaar. Hoe creëer ik ruimte voor ieders inbreng? 
  • Mijn teamleden staan anders in het werk. Sommige zijn gewend om top- down aangestuurd te worden. Anderen zijn niet meer gevoelig voor hiërarchie. Hoe breng ik deze werelden samen in mijn aansturing?

  • Wij weten allemaal dat diverse teams het meest succesvol of het meest desastreus kunnen zijn. Ik wil dat de teams zelfstandig het proces kunnen bespreken, dat ze niet meer afhankelijk zijn van mijn facilitatie. Maar hoe doorbreek je het praten over en ga je echt het gesprek aan?

Groepsdynamiek

Groepsdynamiek volgens Deep Democracy is een ijsberg, boven water is Bewust: iedereen weet wat er speelt; onder water is Onbewust: Niet iedereen is op de hoogte. De wijsheid/het potentieel van de groep ligt onder water, dit is de gecombineerde kennis van de groep. Deze wijsheid wordt ten volle benut als iedereen zegt wat er gezegd moet worden. Als je het volle potentieel van de groep wilt benutten kun je DD inzetten.

Oorsprong van Deep Democracy

Myrna Lewis heeft het psychologische werk van Arnold Mindell vertaald in de Lewis methode van Deep Democracy. Deep Democracy ontstond toen Myrna en Greg Lewis (†) werden gevraagd om Eskom (het electriciteitsbedrijf van Zuid-Afrika) om te vormen van een racistische op Apartheid gestoelde organisatie, naar een niet-raciale organisatie. Op allerlei niveaus was er grote spanning en verwarring. Mensen die gewend waren macht te hebben, hadden die niet meer. En mensen die eerst geen inspraak hadden, hadden het nu wel. Myrna en Greg maakten in hun methodiek de kennis en aanpak vanuit de Proces Oriented Psychology toegankelijk voor managers, teamleiders en medewerkers.

If you want to go fast, go slow...

Negeren van de minderheidsstem vertraagd het proces achteraf…

Op elke werkplek, in elke familie worden besluiten genomen. Soms na consultatie van alle betrokkenen, vaak met het eindveto van de leiders (ouders). En iedereen zal herkennen dat deze besluiten met enige regelmaat worden tegengewerkt. Wellicht door goed geplaatste sarcastische grappen, subtiele speldenprikken onderwater of door openlijke tegenwerking en sabotage. Er gaat letterlijk energie verloren waardoor mensen steeds inefficiënter gaan werken en hun kracht verliezen.

In de dynamiek van groepen gebeurt veel, zeker wanneer mensen zich niet gehoord voelen of het idee hebben dat hun mening genegeerd wordt. Wanneer de ideeën die ingaan tegen het meerderheidsstandpunt geen ruimte krijgen, gaat het wringen. We spreken hier vaak niet rustig en openlijk over, maar hebben allerlei manieren om ‘onderhuids’ en in de ‘onderstroom’ tegen te spartelen. We mopperen wel op de gang, maar tijdens de vergadering houden we onze mond. Of we zeggen ja tegen een voorstel maar doen nee en we verzinnen allerlei smoesjes waarom het toch niet kon.

Tegen de tijd dat de verschillen en botsende meningen boven water komen drijven, is er vaak al een diepe kloof geslagen tussen het meerderheids- en het minderheidsstandpunt. In elk team, maar zeker in een (cultureel) divers team, speelt een dergelijke dynamiek.
Om escaleren te voorkomen, is het belangrijk om in een vroeg stadium het conflict op te zoeken. Niet verschillen wegpoetsen, maar onderzoeken. Deep Democracy is een methodiek die hierin faciliteert en in het tempo van de groep de waterlijn beetje bij beetje laat zakken om de onderstroom zichtbaar en hanteerbaar te maken.

Officiële certificering

Deep Democracy (The Lewis Method) is ontwikkeld door klinisch psychologen Myrna en Greg Lewis. De methode vindt zijn oorsprong in de procesgeoriënteerde psychologie, ontwikkeld door Arnold Mindell. Deep Democracy is een pragmatische vertaling van Mindells werk naar facilitatie- en gesprekstechnieken. De grondleggers van deze methode hebben de trainingen rond Deep Democracy ontwikkeld. Via een licentieovereenkomst zien zij er middels actuele kennis en supervisie op toe dat ik als geaccrediteerde trainer mij voortdurend blijf ontwikkelen.

Op de foto: Inge met Myrna Lewis