Video afspelen

Inge Smak ontwikkelt
bevlogen organisatieculturen

Ik creëer verbinding in organisaties. Door te werken vanuit de bedoeling, de veerkracht van medewerkers en resultaatgerichte, echte ontmoetingen. Aandacht, focus op ambitie en persoonlijke talenten staan centraal. Met elkaar bouwen we aan een
lerende organisatie waarin succes en werkplezier voelbaar zijn.

Ingesmak.com - Ik creëer verbinding in organisaties.

Talentontwikkeling

Elkaars kwaliteiten benutten geeft energie

Meer informatie

(Persoonlijk) leiderschap

Wees de verandering die je wilt zien in de wereld

Meer informatie

TEAMONTWIKKELING

SAMEN BEWUST & VERANTWOORDELIJK
- Meer informatie -

Ingesmak.com - Ik creëer verbinding in organisaties.

talentontwikkeling

ELKAARS KWALITEITEN BENUTTEN GEEFT ENERGIE
- Meer informatie -

(persoonlijk) leiderschap

WEES DE VERANDERING DIE JE WILT ZIEN IN DE WERELD
- Meer informatie -

veel voorkomende klantvragen

Het zijn altijd dezelfde mensen die het initiatief nemen! Hoe stimuleren wij gezamenlijke verantwoordelijkheid
Mensen spreken elkaar niet aan, hoe creëren we een  open feedback cultuur? 
Iedereen zit op zijn eiland, hoe vinden wij elkaar weer?
Het ziekteverzuim is hoog, hoe komen we uit deze neerwaartse spiraal?

Besluitvorming in teams
Samenwerken gaat gepaard met verschillende meningen en invalshoeken. Hoe beslis je nu met elkaar wat de beste weg is? Een weg waarbij iedereen zich gehoord voelt én de beste argumenten in overweging zijn genomen. Luisteren we naar:  

  • het teamlid dat het meest zegt
  • degene met de hoogste rang
  • de juiste feitenkennis
  • of de persoon die op ons geweten inspeelt?

Naar allemaal natuurlijk! Met behulp van Deep Democracy ervaren jullie hoe alle verschillende standpunten er naast elkaar kunnen zijn én je een gedragen besluit neemt met elkaar. Zo voorkomen jullie dat teamleden achteraf terugkomen op de afspraak, lacherig doen over de beslissing, of achter elkaars rug om gaan roddelen. 

Dankbare klanten

Samenwerkingspartners

Ingesmak.com - Ik creëer verbinding in organisaties.

Contact

Inge Smak-Hemmes

%
Van de vergaderingen wordt 'uitgezeten'
%
Van de medewerkers is niet 'engaged' met zijn werk
%
Van de leiders weet onvoldoende hoe je performance vergroot
%
Van organisatie verandertrajecten mislukt

Bron: onderzoek van Gallup, 2013

Scroll naar top